รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่องานสร้างสันติภาพโลก รุ่นที่ 2 (MMI Peacemaker #2)

For English: 

Meditation Retreat Venue Village Farm Resort

กองปฏิบัติธรรมนานาชาติ สำนักต่างประเทศ กำลังเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่องานสร้างสันติภาพโลก รุ่นที่ 2 (MMI Peacemaker #2)

เพื่อไปขยายวิชชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นใน 101 เมืองทั่วโลก เนื่องในวาระครบรอบ 101 ปี วิชชาธรรมกาย ในปี 2561 ที่กำลังจะมาถึง

ระยะเวลาการรับบุญ: 8 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561


ประโยชน์ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ

ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและฝึกอบรมในประเทศไทย
ที่พักและอาหาร สวัสดิการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ได้รับบุญที่ส่วนกลางประเทศไทย หรือที่ต่างประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก

คุณสมบัติผู้สมัคร

1 ชายและหญิง (ไม่จำกัดสัญชาติ) อายุ ระหว่าง 21-50 ปี

2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

3 รักการนั่งสมาธิ และการเผยแผ่สันติภาพไปทั่วโลก

4 สามารถรับบุญประจำได้ 1 ปี

5 สามารถทำงานเป็นทีมได้

6 ไม่สูบบุหรี่,สุราและยาเสพติดต่างๆ

7 สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้และมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์

8 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

9 สามารถรักษาศีล 8 ได้เป็นปกติ

10 เป็นผู้ที่กิน อยู่ง่าย

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว

3.หลักฐานการศึกษา

หมายเหตุ : หลังยื่นใบสมัครแล้ว จะมีการนัดสัมภาษณ์ต่อไป


สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 099 889 5172

Line ID: punoi072

Website : www.mmipeace.org

Meditation Retreat Venue Village Farm Resort - img1
Meditation Retreat Venue Village Farm Resort - img2
Meditation Retreat Venue Village Farm Resort - img3
Meditation Retreat Venue Village Farm Resort -img6
Meditation Retreat Venue Village Farm Resort - img7
Meditation Retreat Venue Village Farm Resort - img9
Portrait of 3 day meditation retreat at Pai

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!